top of page

VIBRA er et nettverk med kunstnere og teknologer som utforsker kunstneriske uttrykksmuligheter knyttet til video, interaksjon, bevegelse, rom og audio - i kortform, det man ofte betegner som interaktiv dans. Med interaktiv dans mener vi her et tverrkunstnerisk uttrykk der dansere ved hjelp av sensor- og datateknologi styrer ett eller flere aspekter av lyd, musikk, video, lys eller andre sceniske virkemidler. Uttrykket er i liten grad utforsket i Norge. Mye av den ikke-klassiske dansen som presenteres på norske scener i dag akkompagneres av ferdig innspilte musikalske forløp og/eller video. Med et slikt fiksert akkompagnement vil relasjonene som oppstår mellom bevegelse, musikk og visuelle element i hovedsak virke én vei. Ved å bruke ny teknologi håper vi å introdusere en interaktivitet som kan gi et mer dynamisk uttrykk som i større grad setter tverrkunstneriske relasjoner på spill.

Oppstarten av nettverket vil involvere et knippe personer fra Trondheim/Trøndelag som har relevant bakgrunn og som vil utgjøre prosjektgruppen. De fleste av disse er freelance kunstnere, mens noen har også tilknytning til NTNU. Deltakerne er: Andreas Bergsland (kunstnerisk leder, NTNU Musikkteknologi), Luis Della Mea (Inclusive Dance Company og Dansekompaniet/Danselaboratoriet), Tone Pernille Østern (NTNU, Inclusive/ Danselaboratoriet), Arnhild Staal Pettersen (DansiT, Inclusive /Danselaboratoriet), Elen Øyen (Danselaboratoriet), Pekka Stokke (video- og lyskunstner), Sigurd Saue (NTNU Musikkteknologi), Gina Sandberg (skapende/utøvende scene- og videokunstner).

VIBRA er støttet av Kulturrådet, NTNU, Trondheim kommune, Trøndelag fylke, Fond for utøvende kunstnere, NTNU ARTEC og DansIT.

kulturraadet_hvit_stor.png
Trondelag fylkeskommune.jpg
DansIT-logo.png
NTNU-logo.jpg
TrondheimKommune.png
FFUK-logo-jpg.jpg
ARTEC_logo.png
bottom of page