top of page

New Csound UDO for NGIMU sensor

I just made an UDO (User defined opcode) for the NGIMU sensor for use in the Csound audio programming environment. The UDO makes it...

NGIMU bevegelsessensorer

(ENGLISH TRANSLATION BELOW) VIBRA har gått til innkjøp av fire sensorer fra det britiske firmaet X-IO av typen NGIMU (Next Generation...

Myo sensorarmbånd

#sensors #myo (ENGLISH TRANSLATION BELOW) VIBRA har per april 2018 kjøpt inn 3 Myo sensorarmbånd og har tilgang på ytterligere ett i...

bottom of page