top of page

Første VIBRA-workshop

Oppdatert: 14. jan. 2019Første VIBRA-workshop ble arrangert på DansIT 15.-16.mars 2018. Fokus på denne workshopen var å få testet det tekniske oppsettet med sensorer og datakommunikasjon, og prøve ut et sett med bevegelse-lyd koblinger. Den ble avsluttet med en åpen visning for publikum.


ENGLISH

The first VIBRA workshop was arranged at DansIT 15th - 16th of March 2018. The focus of this workshop was to test the technical setup with sensors and data communication, and try out a set of movement-sound mappings. It was concluded with an open viewing before an audience.

bottom of page